Boodschap van de Heilige Vader paus Franciscus ter gelegenheid van de 37e Wereldjongerendagen, 2023.

11 mei 2023

“Maria stond op en ging met spoed” (Lc1,39)

Dierbare jongeren!

Het thema van de Wereldjongerendagen in Panama was: “Ik ben de dienaar van de Heer, mij geschiede naar uw woord” (Lc.1,38). Na dat evenement hebben we onze reis hervat naar een nieuwe bestemming – Lissabon 2023 – met harten in vuur en vlam van Gods dringende oproep om op te staan. In 2020 overdachten we de woorden van Jezus: “Jongeman, Ik zeg je: sta op!” (Lc 7:14). En ook vorig jaar werden we geïnspireerd door de apostel Paulus, tot wie de opgestane Heer zei: “Maar richt u op en sta op uw voeten. Daartoe ben Ik u verschenen, om u aan te stellen tot dienaar en tot getuige van het feit, dat ge Mij gezien hebt en dat Ik u nog verschijnen zal” (Hand. 26:16). Op de route die we nog hebben af te leggen voor onze aankomst in Lissabon, vinden we de Maagd van Nazareth aan onze zijde die, onmiddellijk na de Aankondiging van de engel, “opstond en vertrok met spoed” (Lc 1:39). Gemeenschappelijk in deze drie thema’s zijn de woorden: ‘sta op!’. Woorden die ons – laten we dat niet vergeten – er ook toe oproepen om op te staan uit onze sluimering, om wakker te worden voor het leven om ons heen.

Boodschap-Franciscus-WJD2023 (1)

Andere berichten

Ga naar de inhoud