group of people standing near white building

Boodschap en gebed voor Wereld dag van Grootouders (23 juli)

7 juli 2023

Zondag 23 juli viert de Rooms-katholieke Kerk voor de derde keer de ‘Wereld dag van de Grootouders en de Ouderen’. Deze dag, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19 pandemie, heeft dit keer als thema: ‘Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht’ (Luc. 1, 50). De paus gaat in zijn boodschap voor deze dag in op de ontmoeting tussen de jonge Maria en haar oudere nicht Elisabeth.

Ook legt de paus een link met het thema voor de Wereldjongerendagen die dit jaar plaatsvinden in Lissabon, kort na de dag voor de Grootouders en Ouderen. Beide gebeurtenissen zoomen in op ‘de haast’ van Maria (vgl. v. 39) bij haar bezoek aan Elisabeth en nodigen uit om na te denken over de band tussen jongeren en ouderen.

Bezoek je grootouders
Paus Franciscus richt zich in zijn boodschap voor deze Wereld dag rechtstreeks tot de jongeren die zich voorbereiden op de Wereldjongerendagen en vraagt hen: “ga, alvorens op reis te gaan, je grootouders bezoeken, breng een eenzame oudere een bezoek! Hun gebed zal jullie beschermen en jullie zullen in je hart de zegen van die ontmoeting dragen.”

Bid voor de jongeren
Tegen de ouderen zegt paus Franciscus: “U, ouderen, vraag ik met gebed de jongeren te begeleiden die op het punt staan de WJD te vieren. Die jongens en meisjes zijn het antwoord van God op uw vragen, de vrucht van wat u hebt gezaaid, het teken dat God zijn volk niet in de steek laat, maar het altijd verjongt met de fantasie van de Heilige Geest.”

In de parochies
Parochies worden van harte uitgenodigd om op zondag 23 juli speciaal aandacht te geven aan de Wereld dag van de Grootouders en de Ouderen. Daarvoor is onder meer een gebed beschikbaar, ook in een Nederlandse vertaling van de Nationale Raad voor de liturgie. Met dit gebed kunnen ouderen gehoor geven aan de oproep van de paus om te bidden voor de jongeren:

GEBED VOOR DE DERDE WERELDDAG VOOR GROOTOUDERS EN OUDEREN 2023

Maagd Maria, Moeder van geloof en hoop,

voorbeeld voor de mensheid die gebukt gaat onder onverschilligheid,
maak mij zo gewillig als U
om de wil van God te aanvaarden
en om zijn barmhartigheid te loven en te prijzen.

Maria, Moeder van standvastigheid,
U die mijn hart kent,
sta niet toe dat ik ontmoedigd raak.
Vol vertrouwen leg ik mijn leven in uw handen.
Genees mijn wonden.
Moge uw tederheid mij begeleiden op mijn weg.

Uw aanwezigheid, Moeder van liefde,
brengt ons de vreugde
om onze families verenigd te zien.
Help me om de tederheid en liefde van God
over te dragen op de kleinkinderen en de jeugd,
zodat we niet alleen voor hen bidden,
maar ook mét hen kunnen bidden.

Maria, wees mijn voorspreekster om de gave van de Heilige Geest:
ondersteun mijn zwakheid;
adem in mijn hart de troost,
dat ik bij de jongeren sporen van geloof mag achterlaten,
die getuigen van de schoonheid van het leven,
en het besef
dat het leven een grens heeft
waarachter ons de omarming van de Vader wacht.

Bron: www.bisdom-roermond.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud