Bisschopszetel van Roermond ‘verhinderd’

7 juli 2023

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft besloten vanwege zijn ziekte een flinke stap terug te zetten. De bisschop treedt niet af, maar is voortaan verhinderd om zijn werk als bisschop te doen. Het kerkelijk recht biedt de mogelijkheid om een bisschopszetel ‘verhinderd’ te verklaren “wanneer de bisschop niet meer in staat is om zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen” (canon 412).

In een persoonlijke brief aan de priesters, diakens, pastoraal werkers en kerkbesturen in het bisdom Roermond schrijft bisschop Smeets dat het hem niet makkelijk gevallen is om dit besluit te nemen. “Het ligt niet in mijn aard om een opdracht niet af te maken. Maar sinds het bekend worden van mijn ziekte heeft het mij veel moeite gekost om mijn werk te doen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk onder de mensen te blijven komen en contacten te onderhouden. Een tijd lang ging dat ook redelijk goed, maar ik moet nu constateren dat mijn krachten uitgeput zijn. Het is op!” Komend weekeinde wordt in alle kerken in Limburg een boodschap van de bisschop met gelijke strekking voorgelezen.

Bij Mgr. Smeets werd in de zomer van 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij werd hiervoor met diverse therapieën en medicijnen behandeld. Begin dit jaar werd een twee tumor gevonden en gaven de artsen aan niets meer voor de bisschop te kunnen doen. In overleg werden toen alle behandelingen stopgezet. “Sindsdien zijn mijn krachten achteruitgegaan,” schrijft Mgr. Smeets. “Met name de laatste weken voel ik dat ik niet meer kan wat ik graag zou willen en dat ik niet meer in staat ben het bisdom te besturen.”

Op verzoek van bisschop Smeets heeft vicaris-generaal Mgr. René Maessen met ingang van 6 juli 2023 conform de canons 413 en 414 van het kerkelijk recht het volledige bestuur van het bisdom overgenomen, tot aan het moment waarop de zetel daadwerkelijk vacant raakt.

Andere berichten

Ga naar de inhoud