Bisschoppen kiezen deelnemer voor de bisschoppensynode voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio

19 april 2023

Tijdens de plenaire vergadering van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in Den Bosch op dinsdag 18 april, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten uit hun midden mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, af te vaardigen om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode over synodaliteit, die in oktober 2023 gedurende drie weken wordt gehouden in Rome.

De Nederlandse bisschoppen hebben tevens mgr. J. Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, gekozen als eventuele plaatsvervanger. Later dit jaar stemmen de bisschoppen over de deelname uit hun midden aan de tweede bijeenkomst van de bisschoppensynode over synodaliteit in 2024.

Lees hier alle berichten over de synode voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio.

Foto mgr. Hoogenboom: Ramon Mangold

Bron: www.rkkerk.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud