Bid mee tijdens de klimaattop

1 december 2023

Van 30 november tot 12 december vindt in Dubai de COP28 plaats, de internationale klimaattop. Paus Franciscus en andere religieuze leiders zullen van 1 t/m 3 december hierbij aanwezig zijn en de deelnemers toespreken. Ook gaan zij met regeringsleiders in gesprek. De Laudato Si’ Alliantie Nederland (LSAN) roept op om te bidden voor een goede uitkomst van deze klimaattop. Opdat de deelnemers moed, wijsheid en daadkracht tonen en beslissingen nemen die de aarde -ons gemeenschappelijk huis- behoeden en bewaren. Gerard Moorman, secretaris van de LSAN en stafmedewerker van de KNR stelde hiertoe een kleine gebedenbundel samen.

Laudate Deum
Op woensdag 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, verscheen Laudate Deum (‘Prijs God’), een brief van paus Franciscus. Het is een vervolg op zijn encycliek Laudato Si’ uit 2015. Daarin gaat hij niet alleen in op de milieucrisis en klimaatverandering, maar ook op de consequenties die deze hebben voor kwetsbare en arme mensen. In Laudate Deum vraagt de paus de deelnemers van de VN Klimaattop  met aandrang om besluiten te nemen die toekomst geven aan alle mensen en de gehele schepping. Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si’ Alliantie Nederland, zei vooruitblikkend op deze klimaattoptop: “Wij staan voor de opgave om op mondiaal niveau samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze kinderen als uitgangspunten te nemen. Internationale afspraken moeten beter worden gecontroleerd. Het ontbreken van sanctiemechanismen toont de zwakheid van de huidige internationale politiek. De paus hoopt dat de komende klimaatconferentie van Dubai een positieve doorbraak kan bewerkstelligen (LD 54).” Om zijn woorden kracht bij te zetten, zal paus Franciscus daarom aanwezig zijn tijden een deel van de top.

Bid mee
Op verschillende plekken in Europa organiseren kerkelijke groepen de komende weken stiltekringen of gebedswakes op symbolische plekken, bijvoorbeeld hoofdkantoren van fossiele bedrijven. Een aantal Belgische bisschoppen loopt mee met de Klimaatmars die op 3 december plaatsvindt in Brussel. In Den Haag wordt elke donderdag een Klimaatwake gehouden, ook tijdens COP28: op 30 november en 7 december van 12.00-14.00 uur. Kijk op de website van de Klimaatwakers

Christenen wereldwijd zullen op zaterdag 2 december tussen 07:00-12:30 uur bidden op het moment dat paus Franciscus zijn toespraak houdt en afspraken heeft op de VN Klimaattop. De KNR roept alle religieuzen en geloofsgemeenschappen op mee te bidden of met behulp van de gebedenbundel eigen gebedsmomenten te houden voor een goede uitkomst van de klimaat top

Bron: www.bisdom-roermond.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud