Apeldoorn geeft warmte

15 maart 2023

Steeds meer mensen hebben problemen om hun rekeningen te betalen. Levensmiddelen, energie, alles is duurder geworden in de afgelopen jaren. Mensen die net boven de inkomensnorm zitten om toeslagen te ontvangen, hebben soms ook extra ondersteuning nodig. Ondersteuning bij het betalen van de energierekening kan nog aangevraagd worden tot 1 juli bij het CNAP.

Apeldoorn geeft warmte: Aanvraag Gift

Steeds meer mensen hebben problemen om hun rekeningen te betalen. Levensmiddelen, energie, alles is duurder geworden in de afgelopen jaren. Daardoor dreigen ook mensen die het tot nu toe wel redden, in de problemen te komen. Mensen die net boven de inkomensnorm zitten om toeslagen te ontvangen, hebben soms ook extra ondersteuning nodig. Heeft u ook ondersteuning nodig bij het betalen van de energierekening? Dit kan nog aangevraagd worden voor bewoners in de gemeente Apeldoorn (Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel) tot 1 juli.

VOOR WIE?

Een gift kan worden aangevraagd door alle inwoners van de gemeente Apeldoorn die een zelfstandige huishouding voeren en die door de hoge energiekosten het financieel moeilijk hebben.

Bij de toekenning van giften denken we met name aan huishoudens die wat betreft het gezinsinkomen (net) boven de minimagrens uitkomen. Juist voor deze huishoudens zijn de gestegen prijzen en de hoge energiekosten extra zwaar. Deze huishoudens hebben veel minder kunnen profiteren van de compensatieregelingen die vanuit de overheid zijn toegekend dan huishoudens met een inkomen tot 130% van het minimum. Bij de beoordeling van de aanvragen geldt de hoogte van het inkomen niet als uitgangspunt maar het besteedbaar bedrag dat u overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Een duidelijke toelichting van uw financiële situatie is daarom belangrijk.

WAARVOOR KOM IK IN AANMERKING?

Behalve met een financiële gift willen we ook helpen met energiebesparende maatregelen zoals waterbesparende douchekoppen, tocht-strips, radiatorfolie, vervanging van een oude koelkast en wat maar meer besparing op kan leveren. Daarvoor bieden we een energiecoach aan. Deze kan geheel vrijblijvend, samen met u het huis doorlopen en kijken wat nodig is. Kosten ten behoeve van energiebesparende maatregelen kunnen eventueel deels worden vergoed.

HOE VRAAG IK AAN?

Een aanvraag kan worden ingediend via het aanvraagformulier Apeldoorn Geeft Warmte.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Via een hulpverlenende instantie die het formulier voor u kan downloaden en met u kan invullen.
  • Via een diaken van (één van de bij het CNAP aangesloten kerk- of geloofsgemeenschappen) die allemaal een formulier toegezonden hebben gekregen.
  • Door het formulier zelf te downloaden, in te vullen en te voorzien van de nodige bijlagen
    Via https://www.cnap-apeldoorn.nl/apeldoorngeeftwarmte

Het formulier kan alleen in behandeling genomen worden als het volledig is ingevuld en als de benodigde bijlagen zijn bijgevoegd. Heeft u hulp nodig? Stuur een mail aan: emmaus.apeldoorn.pgroeg@gmail.com en op een zaterdag middag gaan we samen proberen de papieren in te vullen.

Let u er s.v.p. daarom op dat:

  • Het formulier is ondertekend
  • Een afschrift van uw nieuwe energienota is bijgevoegd
  • Uw bankrekeningnummer duidelijk leesbaar is ingevuld
  • U heeft ingevuld (ja/nee) of u toestemming geeft dat een energiecoach contact met u opneemt.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om uw aanvraag digitaal retour te zenden, dan kunt u het formulier met de benodigde bijlagen ook gewoon opsturen naar het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP)

Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn.

TOT WANNEER KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?

De actie loopt tot 1 juni 2023. Tot deze datum heeft u de gelegenheid om een aanvraag in te dienen.

Gezien het grote aantal te verwachten aanvragen, kan de afhandeling van uw aanvraag enige tijd in beslag nemen.

De Pastoraatsgroep OLV Kerk Apeldoorn

 

Andere berichten

Ga naar de inhoud