Uitnodiging informatieavond Heilig Vormsel

13 oktober 2023, 19:30 uur

Vorige week zijn de brieven met de uitnodiging voor de informatie avond over de voorbereiding op het Heilig Vormsel met de post verzonden. Ook via de Katholieke scholen is het verzoek uitgegaan de brief aan groep 8 leerlingen te doen toekomen.

Heeft u desondanks geen uitnodiging ontvangen maar heeft u wel een kind dat u wilt opgeven voor het Heilig Vormsel dan kunt u dat doen door uw kind aan te melden bij het secretariaat apeldoorn@franciscusparochie.com of bij kindenkerk@franciscusparochie.com
Vermeld de voornaam, achternaam, geboorte datum, adres +postcode+ woonplaats. Email en telefoonnummer, doopdatum en kerk waar uw kind is gedoopt.

De informatieavond is op 13 oktober 19.30 uur. Parochiehuis Stationstraat 13 Apeldoorn.

Ga naar de inhoud