St. Martinus Epe 120 jaar

10 november 2023, 18:30 uur

St.Martinus geloofsgemeenschap bestaat 120 jaar
10 november 18:30 uur: feestavond met gastspreker Leo Fijen (KRO/RKK)

Op vrijdagavond 10 november viert de Martinus geloofsgemeenschap haar 120-jarig bestaan. Dat gebeurt tijdens een feestavond in het Kulturhus EGW in Epe. Leo Fijen, presentator KRO/RKK en bekend van o.a. het geloofsgesprek op zondagmorgen, zal die avond een lezing verzorgen over “De Kerk in onze tijd”. Ook ‘Sint Martinus’ zal die avond de gelovigen met een bezoek vereren. De ‘Grote Kerk’ in het centrum van Epe is de oude R.K. Sint Martinuskerk. Maar toen pastoor Ludolphus Pieck in 1598 werd afgezet omdat hij weigerde de protestantse leer te erkennen, waren de Rooms Katholieken hun pastoor en hun kerk in Epe kwijt. In 1848 kreeg Epe een zogenaamd ‘bijkerkje’ van Vaassen, het waterstaatskerkje in het centrum. Maar de parochiekerk was toen de St. Martinuskerk in Vaassen. Pas na 305 jaar werd Epe in 1903 weer een zelfstandige parochie en kreeg Epe weer een eigen pastoor, Pastoor Bianchi. De moeder van pastoor Bianchi (mevrouw Pieck) was overigens nog familie van de weggestuurde pastoor Pieck, die weer verwant was aan de bekende familie Isendoorns in Vaassen. Die hadden veel bezittingen in Gelderland. Pastoor Bianchi was dan ook een bemiddeld man, die uiteindelijk uit eigen middelen een nieuwe kerk met pastorie liet bouwen. De ‘oude’ Sint Martinuskerk met 2 torens aan de Hoofdstraat in Epe. Latere bekende pastoors waren o.a. pastoor Bernardus Som en pastoor Gerardus Spit. Pastoor Theo Sloot was kunstenaar en voorzag de kerk van fraaie glas-in-lood ramen. In 1968 werd de kerk vervangen door nieuwbouw, de ‘nieuwe’ Sint Martinuskerk. Echter, in verband met het afnemend aantal katholieken, werd deze kerk op 5 november 2014 aan de eredienst onttrokken en verkocht. Maar de St.Martinus geloofsgemeenschap leeft
voort en viert op bescheiden wijze op 10 november haar 120-jarig bestaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond.

Ga naar de inhoud