woman praying

Rondetafelgesprekken over vrouwen in de kerk

2 maart 2024

Wat is jouw roeping in de kerk? Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de kerk? Wat betekent een veilige kerk voor jou? Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) vraagt katholieke vrouwen in Nederland om in februari en maart 2024 over deze vragen gesprekken te organiseren in verband met de volgende ronde van de wereldwijde synode.

De positie van vrouwen in de kerk is namelijk een van de centrale thema’s in het slotdocument ‘Een synodale kerk op zending’ van de onlangs gehouden wereldwijde synodebijeenkomst in Rome. Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst, die plaatsvindt in oktober 2024, wordt iedereen gevraagd om input te leveren over de synodethema’s.

Daarom nodigt het NKV alle katholieke vrouwen uit om voor 2 april 2024 een rondetafelgesprek te organiseren, met vrouwen en mannen: thuis in kleine kring, in de parochie, in de congregatie of in een ander gezelschap.

Op zaterdag 2 maart 2024 is er voor belangstellenden en genodigden een landelijke rondetafelbijeenkomst over de synodevragen, in het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Het NKV organiseert dit samen met de andere partners van het synodeproject ‘Luisterend op weg’. Wil je ook meepraten tijdens deze landelijke rondetafelbijeenkomst op 2 maart, stuur dan een e-mail naar info@luisterendopweg.nl onder vermelding van ‘rondetafel NKV’. Je ontvangt dan een uitnodiging.

Meer info: www.netwerkkatholiekevrouwen.nl

Ga naar de inhoud