Oecumenische herdenking van de Martelaren van deze tijd

29 maart 2023, 19:00 uur
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn

Icoon van de martelaren van onze tijd
Woensdag 29 maart om 19.00 uur
Onze Lieve Vrouwekerk, Apeldoorn

Gemeenschap van Sant’Egidio

 

Oecumenische herdenkingswake van de martelaren en gebed voor de vrede

De gemeenschap van Sant’Egidio Nederland organiseert in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn de jaarlijkse landelijke herdenkingswake van de martelaren van onze tijd.

Mgr. B. Wallet, Aartsbisschop Oud Katholieke Kerk zal voorgaan, geflankeerd door hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de Syrisch Orthodoxe Kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk, Oud Katholieke Kerk, Koptische Kerk, The Church of England en de Rooms Katholieke Kerk.

Elk jaar is het weer indrukwekkend als de bisschoppen en priesters van de verschillende kerken in hun prachtige liturgische gewaden opkomen en hun gebed uitspreken en reciteren in hun eigen taal.

We bidden en zingen voor onze overleden broeders en zusters in Oekraïne, Syrië en andere landen en voor hun familie en vrienden die nog wonen in een door de verschrikkelijke oorlogen verscheurd landen. Het is onverdraaglijk dat er op zo veel plaatsen in de wereld oorlog is en mensen lijden aan het geweld.

Vele vluchtelingen zoeken een nieuwe toekomst van vrede in Europa. De oorlog is met hun komst in ons midden dichtbij gekomen.

 

Tijdens de gebedsdienst worden de namen genoemd van de christenen in alle werelddelen en van alle tradities die de afgelopen jaren zijn omgekomen als geloofsgetuigen. We branden kaarsen voor hen en zingen om ontferming in de oude Griekse woorden van het Kyrië Eleison.

Het is passend om vlak voor de Goede Week samen te zijn en stil te staan bij het lijden in de wereld, als opmaat naar Goede Vrijdag en de bevrijding van het Paasfeest. Ook dit jaar hopen wij elkaar als gelovigen te ontmoeten als wij bidden voor vrede en vrijheid van godsdienst in de wereld.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan dit gebed deel te nemen.

Dag: Woensdag 29 maart
Tijd:  19.00 uur
Plaats: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn

 

Voor meer informatie:

Diaken Ronald Dashorst
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06-16912727
www.santegidio.nl

Ga naar de inhoud