efmale statue

Mariaprocessie en Inwijding Hof naar Goed Gaan

7 mei 2023, 11:00 uur
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn

Het parochiebestuur en het pastorale team maakt met vreugde bekend dat de tuin naast de kerk in Apeldoorn dankzij de financiële steun van een parochiaan is omgevormd tot een prachtige symbolische ‘Hof naar Goed gaan”.

Wij willen u van harte uitnodigen voor de feestelijke inwijding van deze mooie hof, die plaats zal vinden na de eucharistieviering van 11 uur op 7 mei. Bij de inwijding zal ook een Mariabeeld geplaatst worden in een kleine kapel in de hof.

Na de mis begint daarom een Mariaprocessie vanuit de kerk naar de nieuwe Hof, waar vervolgens de ‘Deur naar Goed gaan’, de ‘Mariakapel’, de ‘Mozaïekbank’ en de tuin ingezegend zullen worden. Na de inzegening hopen wij u bij een gezellig samenzijn te ontmoeten in de tuin.

Ga naar de inhoud