Laudato si’ week nog tot en met 28 mei en Seizoen van de Schepping van 1 tot en met 4 oktober

1 oktober 2023, 23:00 uur
De week van zon­dag 21 tot en met zon­dag 28 mei is het Laudato si’ week met ac­ti­vi­teiten om de achtste ver­jaar­dag van de en­cy­cliek Laudato si’ te vieren. In het najaar, van 1 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber, feest­dag van Fran­cis­cus van Assisi, wordt bovendien het Seizoen van de Schep­ping gehou­den. Met een info­gra­phic vraagt de internationale Laudato si’ alliantie aan­dacht voor beide festivi­teiten.
Lees het hele bericht
Ga naar de inhoud