worm's eye view of red, orange, and yellow Ferris wheel

Ker(k)misviering in Klarenbeek

20 augustus 2023, 10:30 uur

Ook dit jaar is er weer, als goed gebruik, een oecumenische dienst georganiseerd in de feesttent aan de Broekstraat te Klarenbeek. Het thema van dit jaar is: ”Even stilstaan…een hele vooruitgang…”

Na tijden van Corona waarin we allemaal even stilstonden en niets mochten, zie je dat wij nu weer als van ouds de agenda’s vol hebben staan. Druk, druk druk…Er zijn mensen die dit nu niet meer kunnen volgen of bijhouden.  Laten we even stilstaan en omkijken naar de ander, die daar wellicht wat moeite mee hebben. Waarna weer verrijkt verder gaan.

Voorganger is Agnes Schiphorst.

De kerkdienst vindt plaats op zondag 20 augustus aanvang om 10:30 in de kermistent aan de Broekstraat in Klarenbeek. Medewerking wordt verleend door Willen Kapel orgel/keyboard. De viering zal ondersteund worden door het gelegenheidskoor en het koor Spirit o.l.v. Wil Berends.  Joke van Reen zal enkele liederen solo zingen.

We nodigen u allen uit om mee te komen zingen in het gelegenheidskoor. De repetitieavonden zijn op 10 en 17 augustus om 19.30 in het Boshuis. Ook voorafgaand aan de dienst van zondag 20 augustus is er nog tijd in de tent aan de Broekstraat om in te zingen. Wij hopen, dat velen van u komen meezingen.

De werkgroep Ker(k)misviering,

Agnes Schiphorst, Gemma de Winkel, Bouk Wagter en Patrick Mascini

Ga naar de inhoud