Jaarlijkse Chrismamis

5 april 2023, 19:00 uur

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 5 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

De parochies hebben eind februari de uitnodiging voor de Chrismamis ontvangen. Hierin schrijft kardinaal Eijk onder meer: “Iedereen is bij deze viering welkom. Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of hebben ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt ook voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen. Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.”

Ga naar de inhoud