Hemelvaart

9 mei 2024, 10:00 uur
Locatie: H. Martinuskerk Vaassen

Dit jaar vieren wij op 9 mei Hemelvaart in de open lucht, in de tuin bij de kerk in Vaasen, tenminste als het weer het toelaat. Het is een oude traditie om op Hemelvaartsdag voor dag en dauw op te staan en te gaan wandelen. Dit wordt ‘dauwtrappen’ genoemd. Dauwtrappen werd vroeger zingend en blootsvoets gedaan. Het ritueel zou een zuiverende en genezende werking hebben, omdat dauw beschouwd werd als een goddelijk verschijnsel. Maar ook fietsen is aan te raden, samen op de fiets naar Vaassen. Daar lezen wij in de openluchtviering uit het evangelie volgens Marcus en horen Jezus zeggen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping’. Daarna werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God de Vader. De leerlingen brachten zijn opdracht in praktijk door overal te prediken, de Heer werkte met hen mee en schonk hen kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Veel mensen zien het als een afscheid, maar Jezus’ laatste woorden in het evangelie volgens Matteüs zijn: ‘Ik ben met jullie alle dagen.’ Dat vind ik een erg troostende gedachte waar veel kracht van uitgaat. Ook al stijgt Jezus op naar de hemel, Hij laat ons niet alleen. Hij heeft zijn leerlingen en ook ons een Trooster en een Helper beloofd, die tot ons komt als Heilige Geest die wij met Pinksteren ontvangen. Zo zal de Drieëne God in deze dagen dichter bij ons komen. Als de Vader in de hemel zijn Zoon naast hem plaats laat nemen en als heilige Geest in ons hart komt wonen. Dit geeft ons de kracht om net als de leerlingen de opdracht van Jezus waar te maken en de Blijde boodschap te verkondigen. Door het evangelie in praktijk te brengen, elkaar troosten, elkaar nabij zijn, door te delen van wat wij hebben, door liefdevolle aandacht. Daar waar wij niet ons eigen gewin najagen en weg kijken van de nood, maar ons hart openen, elkaar als broeders en zusters zien, daar ervaren wij Zijn aanwezigheid in het stromen van de liefde van God.

Openluchtviering in Vaassen 9 mei om 10.00 uur in de tuin bij de Martinuskerk. Adres: Deventerstraat 89 8171 AC Vaassen. Iedereen van harte welkom!

Diaken Ronald Dashorst

Ga naar de inhoud