Guldenmis in de St. Jans kathedraal Den Bosch

20 december 2023, 19:00 uur

De advent is een bijzondere periode in de Kerk waarmee wij ons voorbereiden op de komst van Christus. We zien verlangend uit naar de komst van onze Verlosser in de gedaante van een Kerstkind. Een bijzondere Mis tijdens deze periode is de viering van de zogenaamde ‘Gulden Mis’  ter ere van Maria, de morgenster die de komst van de dageraad Christus, het ware licht van de wereld, aanduidt.

De Guldenmis wordt opgedragen op de woensdag die volgt op zondag Gaudete (derde zondag van de Advent). De volksdevotie hecht grote waarde aan deze H. Mis omdat men tijdens deze viering in het bijzonder alles aan Maria kan vragen waar wij verhoring voor willen vinden. Op woensdag 20 december om 19.00 uur vieren we in de Sint-Jan de Guldenmis. De kathedraal is deze avond alleen met kaarsen verlicht. Alleen dat al maakt deze viering tot iets heel bijzonders. De vele kaarsen waarmee volgens oud gebruik het kerkgebouw wordt verlicht tijdens de Guldenmis verwijst naar Christus, Licht der wereld, dat scheen in de duisternis. We hopen dat velen de Guldenmis in de Sint-Jan meevieren en zo met Maria uitzien naar de komst van haar Zoon.

Bron: www.sintjandenbosch.nl

Ga naar de inhoud