Gelderse bedevaart

22 oktober 2023, 14:00 uur

Op  zondagmiddag 22 oktober 2023 vindt in de Mariabedevaartskerk Renkum, Dorspsstraat 1 de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.

Voor deze bedevaart zijn speciaal de gelovigen uit Gelderland uitgenodigd, maar ook van buiten Gelderland bent u van harte welkom!

Kosten deelname: vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de hoge onkosten.

Vervoer: op eigen gelegenheid.

Hoofdcelebrant is pastoor H. Scheve, van de parochie HH Twaalf Apostelen Zutphen.

Het programma met bedevaartsliederen wordt muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor o.l.v. dirigent /organist Joop van Goozen.

PROGRAMMA:

14.00 uur : bloemenprocessie + rozenkransgebed

14.30 uur: feestelijke eucharistieviering

15.45 uur: Lof

16.15 uur: gezellige ontmoeting met versnaperingen

Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie: om 13.45 uur aanwezig zijn in de kerk (sacristie)

R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstaphalte Melkdam (3 minuten lopen).

Info dagelijks van 09.00-11.30 uur via tel. 0317- 31 23 31 of sms naar de organisatie: gebedskring O.L.V. van Renkum via 06-589 02 750. Kijk ook op www.mariavanrenkum.nl

 foto: de Betuwsche Bloesemprocessie met bruidjes op weg naar Maria in Renkum, 1923, Gebedskring OLV van Renkum

Ga naar de inhoud