rose, maria, madonna

feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

10 december 2023, 15:00 - 17:00 uur

Op zondagmiddag 10 december 2023 vindt van 15.00 u-17.00 u in de Mariabedevaartskerk Renkum aan de Dorpsstraat 1, een bijzonder programma plaats, dat in het teken zal staan van het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe (Maria wordt daar vereerd als de beschermster van de ongeborenen).

Het programma wordt begeleid door priester Koos Smits uit Utrecht. Thema: de liefde van de maagd Maria voor het ongeboren kind.

15.00 u  Heilig uur met gebed en eucharistische aanbidding en het pro life rozenkransgebed

16.00 u  Eucharistieviering, met muziekduo Magnificat

17.00 u  Persoonlijke toewijding aan de maagd Maria met processie in de kerk onder begeleiding van Mexicaanse liederen. Na afloop koffie, thee en chocolademelk in de pastorie met gelegenheid voor ontmoeting.

Ga naar de inhoud