Expositie en lezingen over de lijkwade van Turijn in Mariabedevaartskerk Renkum

27 augustus 2023, 00:00 uur

Van 13 augustus tot en met zondag 27 augustus krijgt u de kans om een levensgrote replica van de Lijkwade van Turijn te zien in de Mariabedevaartskerk te Renkum.

Voor diegene die niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar Noord-Italië, of voor diegene die wel gaan maar zich vooraf willen verdiepen in de lijkwade biedt de tentoonstelling “Wie is de man van de Lijkwade” een waardevolle gelegenheid om zich te verbinden met dit wereldgebeuren. Ook voor kinderen en jongeren is de tentoonstelling een indrukwekkende beleving. De expositie wil iedereen aan het denken zetten over het lijden en de persoon van Jezus.

Het origineel bevindt zich sinds 1578 in de Dom van Turijn in Noord-Italië. Vanaf het begin af heeft men altijd geloofd dat dit het doek was waarin Jezus werd gewikkeld toen hij was gestorven. Het werd altijd met veel eerbied door vorsten bewaard en af en toe tentoongesteld.  Uiteindelijk  is het in bezit gekomen van het Vaticaan.
De lijkwade  heeft altijd enorm tot de verbeelding van mensen gesproken. Miljoenen mensen hebben dit stuk linnen doek met afdrukken van een lichaam, dat tekenen van geseling vertoont, gezien.

De tentoonstelling in Renkum bevat een levensgrote kopie van de lijkwade, vervaardigde replica van archeologische vondstenartefacten en toelichtingen op de diverse wetenschappelijke onderzoeken. Er zijn drie lezingen in de kerk, (duur 45 minuten). Toegang gratis,  een gift is welkom.

Data en tijdstip lezingen:
* Zaterdag 26 augustus: 13.00 uur voor Engelstaligen (International community)
* Zondag 27 augustus11.00 uur voor kinderen, jongeren en andere belangstellenden
* Zondag 27 augustus  16.00 uur voor overige belangstellenden.

Voorafgaand is er zondag om 15.00 uur een eucharistieviering, celebrant pr Koos Smits.
Na afloop om 17.00 uur is er mogelijkheid om na te praten in de pastorie met een kopje koffie/thee . U bent van harte uitgenodigd .

EXHIBITION ABOUT THE SHROUD of TURIN IN MARY PILGRIMAGE CHURCH OF RENKUM
with English lecture on the 26th of august at 13.00 hrs for the international Community

 The Shroud of Turin is a centuries old linen cloth that bears the image of a crucified man.  A man that millions believe to be Jesus of Nazareth.
At the exhibition in  the pilgrimagechurch of Renkum (daily to visit from 13 – 27 august) there will be a large copy of the shroud of Turin to see and manufactured replica of the archaeological finds, artifacts and explanations of the various scientific investigations.
The exhibition is also suitable for children und youngsters. It gives an big impression about the suffering of Jesus.
On saturday the 26th of august there is a special lecture for the international community in English language. You are welcome!

The lecture starts at 13.00 hours.  Free entrance . Gifs are welcome.

Ga naar de inhoud