Evensong in de Onze Lieve Vrouwekerk

22 juni 2024, 16:30 uur
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn

Op 22 juni om 16:30 uur zingt Con Passione tijdens de gebedsviering een ‘evensong’. Een evensong komt voort uit de Anglicaanse traditie en is het best te vergelijken met de vespers zoals wij die kennen. De evensong kent een vaste opbouw en wordt vrijwel geheel vierstemmig gezongen. Deze viering wordt voorgegaan door pastoor ten Have. Fons Kronenberg begeleidt op orgel. Het koor staat onder leiding van Ronald van Drunen.

In de Anglicaanse traditie wordt in de grote kerken en kathedralen in Engeland dagelijks een getijdenviering, een Choral Evensong, gezongen. De Evensong is ontstaan in de zestiende eeuw. De teksten zijn gebundeld in het Book of Common Prayer.

De Choral Evensong wordt doorgaans door een koor gezongen. Zij zingen vrijwel de hele liturgie ofwel a capella ofwel onder orgelbegeleiding, met uitzondering van een kort welkom (Introduction), de lezingen (Lessons), het Credo (The Apostles’ Creed) en een kort gebed (Prayers of Intercession).

Kerkgangers worden aangemoedigd om mee te zingen in de Hymns, de liederen aan het begin en het einde van de viering. De Psalm wordt gezongen op een zogenaamde ‘chant’, een vierstemmige reciteertoon waarop de psalmverzen gereciteerd worden.

In de Anglicaanse traditie zijn de dagelijkse getijdenvieringen van de vespers (het avondgebed) en de completen (het laatste getijdengebed van de dag) samengebracht in de Evensong. Dit verklaart waarom in het hart van de viering aansluitend op de twee lezingen zowel het Magnificat (de Lofzang van Maria uit de vespers) als het Nunc Dimittis (de Lofzang van Simeon uit de completen) klinken.

De gebeden (Responses and collects) worden vanwege toegankelijkheid in deze viering bewust in een Nederlandse bewerking gezongen. Verder klinken een drietal Anthems, koorwerken van Richard Farrant, Benjamin Britten en Charles Villiers Stanford. Anthem is afgeleid van het Griekse antifona (antifoon).

Tijdens deze Choral Evensong zingt het koor een aantal koorwerken van de Charles Villiers Stanford. Hij is een van de meest geliefde componisten in de Anglicaanse Kerk. Van zijn hand klinken een Hymn, een Psalm, de Canticles en een Anthem.

Con Passione is een kleinkoor van geoefende zangers dat met kerkelijke muziek mede invulling geeft aan vieringen. De Drie Ranken is onze thuisplaats waar we ongeveer 4 keer per jaar in een viering zingen. Daarnaast zingen we bijvoorbeeld ook in de Onze Lieve Vrouwekerk of op andere plekken in een viering. In maart 2022 hebben we ons eerste concert gegeven rond de ‘Via crucis’ van Franz Liszt en in november 2023 het ‘Requiem’ van Fauré. Ons repertoire bestaat uit kerkelijke muziek van alle tijden en uit alle windstreken.

Ga naar de inhoud