Een sfeervolle feestelijke Eucharistieviering met na afloop een gezellig samenzijn

15 december 2022, 14:00 uur
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn

Donderdagmiddag 27 oktober 2022 werd er door de Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap weer een Eucharistieviering met aansluitend een gezellig samenzijn voor de ouderen van 75+, langdurige zieken uit de Hubertusgemeenschap en andere belangstellenden, georganiseerd in het “HOF VAN AFSCHEID” aan de Boerhaavestraat. We waren daar meer dan welkom en werden zoals altijd gastvrij ontvangen. Het thema in deze viering was: “Hoe gastvrij bent U”

Dit thema werd gekozen omdat het H. Evangelie gaat over Zacheus waar Jezus in zijn huis wilde verblijven. Zacheus de tollenaar, die in een boom zat en eigenlijk door iedereen werd verguisd kwam gauw naar beneden en stelde zijn huis wagenwijd open voor de Heer. Doordat Jezus bij Zacheus wilde verblijven werd hij een heel ander mens en een hele grote fan van Jezus. Hij bekeerde zich en gaf al zijn onrechtmatig verkregen rijkdom weer terug aan degene die hij ten onrechte geld had afgenomen.

De vraag is; Stellen wij ons ook open voor God en de medemens. Hebben wij ook spijt van dingen die we verkeerd gedaan hebben en gaan wij dat ook net zoals Zacheus deed, rechtzetten? Pater Dominiek Deraeve gaf in zijn overweging aan dat ook wij worden geroepen om Jezus te volgen en dingen te herzien.

In de viering werden er door het Hubertuskoor mooie liederen gezongen. Zowel bij de samenzang als bij de meerstemmige liederen werd er door aanwezigen volop meegezongen.

Na afloop van de Eucharistieviering kregen de aanwezigen een kopje koffie of thee aangeboden, beschikbaar gesteld door de dames van het HOF VAN Afscheid. Ook kreeg men nog een hapje en een drankje.

Het was een prachtige viering met toch een grote opkomst. Na afloop ging dan ook iedereen met een dankbaar en goed gevoel naar huis.

Dank aan de Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap, de dames van het Hof van Afscheid

en aan allen die hun medewerking aan deze middag hebben verleend.

De volgende activiteit is weer een Eucharistieviering maar ook daarbij een  Kerstviering en wordt gehouden op Donderdagmiddag 15 december 2022 om 14.00 opnieuw in het Hof van Afscheid.

 

Graag tot ziens op 15 december 2022

Ga naar de inhoud