Diakenwijding zaterdag 18 november

18 november 2023, 10:30 uur

Geachte heer/mevrouw,

Vol vreugde deel ik u mede dat op zaterdag 18 november a.s. Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejía Sánchez tot transeunt diaken worden gewijd. Volgend jaar ontvangen zij Deo Volente de priesterwijding. Tevens worden op deze dag Evert Florijn en Patrick Gunther tot permanent diaken gewijd.

De plechtigheid zal plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem. De Eucharistieviering vangt om 10.30 uur aan. Vanaf 10.00 uur zal er biechtgelegenheid zijn. Vanwege uw betrokkenheid bij de priesteropleiding wil ik u van harte uitnodigen om bij deze bijzondere gelegenheid aanwezig te zijn. Aansluitend aan de viering kunt u de wijdelingen feliciteren.

Wilt u in uw gebed in het bijzonder aan de diakenkandidaten denken? Laten we de Heer vragen hun toekomstig dienstwerk rijkelijk te zegenen. U mag weten dat wij als seminariegemeenschap ook voor u bidden.

In geloof en dankbaarheid,

Rector Jeroen de Wit

VAN HARTE WELKOM!

Adres: Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
Betaald parkeren mogelijk naast de kathedraal

Ga naar de inhoud