Bezinningsmiddag: De Geloofsbelijdenis

5 maart 2024, 15:00 - 16:30 uur
Locatie: Sint Martinuskerk Twello

”Credo in unum Deum…” De geloofsbelijdenis – in het Latijn of Nederlands – is elke zondag onderdeel van onze liturgie. Als een soort samenvatting van het geloof van de kerk. We belijden God als Vader, Jezus Christus die geboren is uit de maagd Maria, en de Geest die leven geeft. Tijdens een bezinningsmiddag op 5 maart in Twello willen we met pastoor Henri ten Have stilstaan bij de geloofsbelijdenis. Beter kunnen we zeggen: geloofsbelijdenissen, want er zijn er meerdere. Ze stammen allemaal uit de vroegste tijd van de kerk. Samen met de pastoor lezen we de tekst en staan we stil bij onderdelen die misschien wat moeilijker te begrijpen zijn. Wat betekent bijvoorbeeld de uitspraak Jezus is ”nedergedaald ter helle”? Wat is de ”’verrijzenis van het lichaam” precies? De bezinningsmiddag is voor de hele parochie. Wees welkom op dinsdag 5 maart van 15:00-16:30u in het parochiehuis De Klepel in Twello. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet verplicht, maar wel wenselijk, via centraalsecretariaat@franciscusparochie.com of per telefoon 0571-274445. Als u vragen heeft of graag meer wilt weten over bepaald deel van de geloofsbelijdenis: stel ze gerust tijdens de bijeenkomst, of mail uw vraag vooraf naar de pastoor (pastoortenhave@franciscusparochie.com).

Ga naar de inhoud