white candles on brown wooden table

Allerzielenviering Bussloo

3 november 2023, 19:00 uur

Op vrijdag 3 november om 19.00 uur willen we in een gebedsdienst onze dierbaren herdenken die niet meer bij ons zijn. Samen willen we hun leven herdenken en stilstaan bij het gemis.

Deze viering wordt ondersteund door het Gregoriaanse koor Schola Gregoriana Sancte Lebuini uit Deventer. Als afsluiting brengen we het licht naar het kerkhof ter gedachtenis aan het licht dat deze mensen gebracht hebben in ons leven. Daarna is er een gezellig samenzijn in het Wijnbergenhuis. Deze viering is een uitnodiging voor een ieder die iemand mist.

Ga naar de inhoud