white candle lot

Allerzielen

2 november 2023, 19:00 uur
Locatie: Sint Martinuskerk Twello

Op donderdag 2 november om 19.00 uur is er een Allerzielenviering in de St. Martinuskerk, in Twello-Duistervoorde. Pastoor Henri ten Have en de uitvaartvrijwilligers gaan voor. In deze viering noemen wij de namen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden en daarbij worden kaarsen ontstoken. Na deze viering gaan we samen in processie naar het kerkhof om lichtjes bij de graven te plaatsen. Na het plaatsen van de lichtjes bent u welkom in de Klepel voor een kopje koffie/thee.

Ga naar de inhoud