Adventsactie 2022: Een goede start voor ieder kind

31 december 2022, 23:38 uur
Locatie: H. Antonius Abt Loenen-Eerbeek

De campagne die Adventsactie in de vier weken voor Kerstmis organiseert, gaat dit jaar over een goede start in het leven voor ieder kind. “Een goede start in het leven geeft kinderen de kans om op te groeien tot zelfstandige volwassenen die in staat zijn een goede toekomst op te bouwen. Daarvoor zijn de eerste vijf levensjaren van essentieel belang, want dan wordt de basis gelegd voor hun lichamelijke, verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling,” zo zegt Adventsactie in een toelichting op de campagne.

Adventsactie wijst erop dat ondervoeding een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van jonge kinderen, met name in landen die kampen met voedseltekorten. Zoals rond de evenaar, waar oogsten mislukken en vee sterft door extreme droogte of overstromingen. Of in oorlogs- en conflictgebieden, waar mensen op de vlucht slaan en ontheemd raken en de distributie van voedsel stilvalt. Wereldwijd zijn ruim 250 miljoen kinderen onder de vijf jaar ondervoed. Dat maakt ze extra kwetsbaar voor infectieziekten als longontsteking, diarree en malaria. Elk jaar overlijden hierdoor vijf miljoen baby’s en peuters. Ongeveer 150 miljoen ondervoede kinderen hebben een groeiachterstand of ondergewicht. Zij lopen een blijvende achterstand op in hun ontwikkeling. Veel van deze kinderen komen later niet goed mee op school, vallen uit en hebben minder kans op een goede baan en een leven zonder armoede. Vastenactie: “Dankzij effectieve hulp zijn de afgelopen decennia gelukkig hoopgevende resultaten behaald. De kindersterfte is sinds 1990 met veertig procent afgenomen en het aantal kinderen met een groeiachterstand daalde de afgelopen twintig jaar met ruim een kwart. Maar nog altijd zijn de bedreigingen voor jonge kinderen in bepaalde delen van de wereld onacceptabel groot.”

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. Het project in Sierra Leone gaat ondervoeding tegen door ouders uit vijftien dorpen zaden te geven voor voedzame planten. Ook krijgen ze voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. In de DR Congo steunt Adventsactie een project dat straatkinderen opvangt. De kinderen krijgen eten, zorg, onderwijs en een veilige plek. Ook krijgen ze psychische hulp om hun traumatische ervaringen te verwerken. Waar mogelijk worden ze herenigd met hun familie. In het Garbaharey districtsziekenhuis in Somalië is de stroomvoorziening zo onbetrouwbaar, dat bijvoorbeeld beademingsapparatuur vaak uitvalt. Dankzij het project van Adventsactie kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische apparatuur om infectieziekten bij kinderen vast te stellen, zodat ze behandeld kunnen worden. In El Salvador (zie foto) steunt Adventsactie een project in de plattelandsregio Guarjila dat zorgmedewerkers en ouders leert jonge kinderen te stimuleren in hun verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie.

Help Adventsactie deze projecten te ondersteunen. Doneren: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag, www.adventsactie.nl

Ga naar de inhoud