Wereld jongeren dagen Lissabon

31 mei 2023, 00:00 uur
Locatie: H. Antonius Abt Loenen-Eerbeek

GA MEE NAAR HET GROOTSTE
JONGEREN-EVENT TER WERELD,
VAN 1 T/M 6 AUGUSTUS 2023!

De wereldjongerendagen 2023 vinden plaats in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Aanmelden is mogelijk t/m 31 mei en loopt via de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim (www.huisvoordepelgrim.nl). De bisdommen Utrecht, Breda, Roermond en Rotterdam organiseren voor jongeren (16-30 jaar) een 17- daagse busreis (24 juli – 9 augustus) via onder andere Parijs, Lourdes en Fatima.

De reis heeft diverse vaste elementen, aldus jongeren-werker Sarah Mijhad: “Wij vieren elke dag de H. Mis. Er wordt een projectkoor gevormd dat tijdens alle vieringen zingt. Wij hebben regelmatig catechese en bespreken deze in de deelgroep. Iedere deelgroep heeft een eigen pastorale beroepskracht. Hierdoor kun je je geloof verdiepen door groepsgesprekken of individuele gesprekken. Er is een avond van barmhatigheid waarin aanbidding van het Allerheiligste zal plaatsvinden en de mogelijkheid tot ontvangen van het sacrament boete en verzoening geboden wordt. Er zullen tijdens de reis ook Engelstalige deelgroepen zijn.”

Meer informatie: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Opgave bij Pastoor Ten Have Sint Franciscus Parochie via mail: leden@franciscusparochie.com

Ga naar de inhoud