𝐔𝐒𝐭𝐧𝐨𝐝𝐒𝐠𝐒𝐧𝐠 π›π¨πžπ€π©π«πžπ¬πžπ§π­πšπ­π’πž ‘πƒπž 𝐯π₯𝐒𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫’

17 april 2024, 14:00 uur

Henri Nouwen schreef een aantal unieke nog ongepubliceerde teksten. Deze zijn bijeengebracht in de titel β€˜De vlieger en de vanger’. Dat boek verschijnt bijna 28 jaar na zijn dood. Het nieuwe boek zal op 17 april worden gepresenteerd in de geboorteplaats van Henri Nouwen, Nijkerk. Je bent van harte uitgenodigd voor de boekpresentatie.

Plaatsgenoot Gerard van den Tweel is de gastheer van Hotel Ampt van Nijkerk, waar de boekpresentatie plaats zal vinden. EΓ©n van de sprekers tijdens het evenement is Jan van den Bosch, die een belangrijke rol speelde in het leven van Henri Nouwen en bij hem was in diens laatste dagen. Hij maakte ook een documentaire over de fascinatie van de auteur voor de trapezeartiesten. Daarnaast zal het woord worden gevoerd door Henri’s broer Laurent Nouwen.

Bij de presentatie van het postuum verschenen boek interviewt Leo Fijen een aantal Henri Nouwen-lezers om te ontdekken op welke momenten in hun leven Henri Nouwen van betekenis is geweest. Ook vraagt Leo de lezers te schetsen waarom zij graag Henri’s boeken lezen en hoe zij deze nieuwe uitgave ervaren.

Meld je aan door een e-mail te sturen naar a.jensma@jongbloedmedia.nl. De entree is gratis.

Ga naar de inhoud