Actie Kerkbalans

25 januari 2023

Actie Kerkbalans 2023 van start

Actie Kerkbalans 2023 is begonnen! Op tal van plekken in Nederland werd de Actie ingeluid en uitgerold met kerkklokken en rode lopers. Wat fijn dat ook u zich weer inzet! Met elkaar gaan we voor een mooi resultaat, zodat de kerk van waarde kan blijven voor huidige en toekomstige generaties.

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als Parochie weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op IBAN-rekeningnummer:

NL17RABO 011 10 022 81  t.n.v. Sint Franciscus parochie, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Actie Kerkbalans op social media

Ook dit jaar promoten we Actie Kerkbalans op social media. Onderstaande advertenties op Facebook, Twitter en Instagram zijn in de actieperiode te zien voor een christelijke/kerkelijke groep mensen. We roepen hen zo op te geven voor hun plaatselijke kerk. U kunt de posts uiteraard delen via uw eigen social mediakanalen, én die van uw kerk. Van harte aanbevolen!

Andere berichten

Ga naar de inhoud