Zondag voor Oosterse Kerken: preekschets en voorbeden

25 april 2024

Komende zondag is de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse Kerken. Dit jaar is het thema ‘Vrucht dragen tussen de puinhopen’. Door omstandigheden is de voorbereiding moeizaam verlopen, maar de Katholieke Vereniging voor Oecumene presenteert alsnog graag de preekschets en voorbeden die daarvoor zijn opgesteld. Als gedelegeerde stuur ik u op verzoek van het bestuur van de KVvO het materiaal en de informatie hierbij toe. Wellicht kunt u deze nog onder de aandacht brengen van de pastorale krachten in het bisdom.Zie https://www.oecumene.nl/kalender/zondag-v-d-oosterse-kerken/1820-zondag-voor-de-oosterse-kerken-2024-vrucht-dragen-tussen-de-puinhopen voor de materialen.

Martin Los, bisschoppelijke gedelegeerde voor oecumene
Utrecht, 24 april 2024

Andere berichten

Ga naar de inhoud