Vijftig jaar Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland: 1973 – 2023

22 april 2023

Vijftig jaar geleden, op 13 april 1973, werd het kantoor van het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) officieel geopend. In dit artikel blikt Berry van Oers, beleidsadviseur van de bisschoppenconferentie en de medewerker die momenteel het langst betrokken is bij het SRKK, terug.

In 1972 namen de Nederlandse bisschoppen het besluit een landelijk bureau van de Rooms-Katholieke Kerk op te richten. Dat betekende een samenvoeging van drie instanties die tot die tijd de Bisschoppenconferentie ondersteunden. Het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie droeg destijds zorg voor de secretariële ondersteuning. Het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland adviseerde de Bisschoppenconferentie met name op juridisch terrein. Prof. Jan Jozef Loeff pr. was de secretaris en juridisch adviseur. Het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK) onder leiding van pater Walter Goddijn ofm bereidde pastorale beleidsbeslissingen voor en bracht er advies over uit.

Deze drie instanties werden samengevoegd in het Centraal Bureau van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Kort daarna veranderde men de naam van het nieuwe bureau in het ‘Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland’ (SRKK).

Die samenvoeging tot één landelijk secretariaat vond plaats in een boeiende periode in de geschiedenis van de Kerk in Nederland.

Wat er voorafging

lees verder op:  Vijftig jaar Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland: 1973 – 2023 – (rkkerk.nl)

Andere berichten

Naar de inhoud springen