man playing brown musical instrument

Koren en muziek

In onze parochie zijn verschillende koren actief die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan de vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk en elders. De koren verwelkomen graag nieuwe zangers. Wilt u zingen? Zing dan mee!

Kinderkoor

Alle kinderen vanaf groep 4 die van zingen houden opgelet!
Er is een kinderkerkkoor binnen de Emmausparochie.
Elke vrijdag repeteren we van 18.30 tot 19.30 uur in het parochiehuis naast de kerk.
Tijdens de schoolvakanties zullen we niet oefenen.
We gaan leuke liedjes instuderen die we tijdens de kinderdiensten kunnen zingen.
Heb jij zin om mee te zingen? Kom dan mee oefenen op vrijdag!
Voor informatie en opgave: elni.vaassen@planet.nl

Emmaüs Credo Koor

Wat is er mooier dan in de naam van een koor de intentie uit te drukken, waarom je zingt.

Credo: zingend je geloof belijden. Prachtig toch.

Heel lang was Credo de naam voor een van de koren van de Fabianus en Sebastianusparochie. Wij hebben in 2017 bewust deze naam gekozen om de verbondenheid met en de groei naar elkaar binnen onze Apeldoornse katholieke gemeenschap extra gestalte te geven.

Credo drukt ook het geloof uit dat wij hebben in een toekomst van dit koor en daarvoor hebben wij u nodig. Maandelijks verzorgen wij minimaal één zondagsviering in de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Wij roepen onze mede parochianen van harte op om Credo te komen versterken. In alle stemgroepen kunnen wij nieuwe leden gebruiken.

Wij repeteren met veel plezier op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Emmaushuis onder leiding van onze ervaren en gedreven dirigent/organist Fons Kronenberg.

Wij zingen met veel enthousiasme zowel Nederlandse als Latijnse gezangen.

Belangstellenden zijn van harte welkom om eens sfeer te komen proeven en kunnen zich middels een mail aanmelden bij Joke Bosman.
Haar mailadres: JokeJHMB@gmail.com

Tijdens de Kerstnachtviering en de Paaswake zingen wij een uitgebreid repertoire en wordt ons koor aangevuld met gastzangers. Zingen in een koor tijdens de kerstnacht of de Paaswake is een pracht belevenis! Wanneer dit u aanspreekt, aarzel dan niet om u aan te melden op het genoemde mailadres onder de vermelding gastzanger.

Sostenuto

Zingen begint met liefde en veel liefde begint met zingen. Dat is wat de leden van Sostenuto bindt. Zingen bij Sostenuto is liefde ervaren voor muziek, voor woorden en voor elkaar als koor. Samen uitzingen van wat je gelooft en van wat ongelooflijk is, kan gevoel nog sterker?

Samen-zingend geven we uiting aan ons geloof. Dat maakt ons tot koor en dat versterkt ons als gemeenschap. Geloof kan gaan rondzingen. Dat merken we sterk in de Inspiratievieringen die we met veel plezier ondersteunen en waar we eigen vorm aan geven. We merken het ook als we zingen in Eucharistievieringen. Zingend geven we uiting aan woorden die geschreven staan. Heilige woorden, soms oeroude woorden, krijgen een eigentijdse jas.

Zingen verrast, zingen inspireert, zeker wanneer ook “de Kerk” daarin deelt. Zo krijgen we zingend de kans elkaar te versterken in gevoelde eenheid. Dat zijn momenten waarop we “zingend de wereld te buiten gaan”. Dan doen we onze naam eer aan en voelen we ons gedragen: door de muziek, door ons geloof, door elkaar en door de gemeenschap.

Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Emmaüshuis (ingang Stationsstraat). Nieuwe leden zijn altijd welkom, met name heren (tenor/bas). Bent u nieuwsgierig of wilt u gewoon een keer meezingen, kom dan gerust op een dinsdagavond binnen om te luisteren of mee te repeteren.

Meer informatie vindt u op onze website www.sostenutokoor.nl.
Voor contact kunt u mailen naar cmfranken@gmail.com.

CANTARE

Het CANTARE koor van de Sint Franciscusparochie verzorgt de zang in liturgievieringen bij een uitvaart en bij huwelijksvieringen. In deze vieringen is het koor aanwezig namens de gehele parochiegemeenschap. Het koor zingt, in overleg met de voorganger, de familie of het huwelijkspaar, liturgische gezangen die passend zijn in de viering maar die ook zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de betrokkenen.

Dit gelegenheidskoor is een dameskoor en het repertoire bestaat vnl. uit bekende Nederlandstalige liederen, maar ook meerstemmige missen, gregoriaanse gezangen, motetten zoals Ave Maria, Ave Verum corpus, Panis Angelicus en nog veel meer. Het koor kent ook nieuwere kerkmuziek voor de uitvaart: de gezangen van de uitvaartliturgie “In uw licht” (uit 2001) van dichter Andries Govaart en componist Rob Goorhuis.

De uitdrukking ‘gelegenheidskoor’ zegt al wat er van de koorleden wordt verwacht n.l. bij oproep aanwezig te zijn als er zich een gelegenheid voordoet, dus flexibiliteit is belangrijk alsook het aanwezig zijn bij de repetities.

Omdat het ledental wat is teruggelopen vanwege de leeftijd en/of ziekte, zijn nieuwe leden van harte welkom. Schroom niet om een keer, geheel vrijblijvend, een repetitie bij de komen wonen.
Repetitie: twee keer per maand, op de eerste en derde vrijdag van de maand van 13.30 uur tot 14.30 uur in de grote zaal van het Emmaüshuis onder leiding van dirigent/organist Fons Kronenberg.
Aansluitend aan de repetitie wordt er altijd gezellig bijgepraat onder het genot van koffie en thee. Ook drinken we af en toe ergens een kopje koffie met leden die dat leuk vinden, eveneens op vrijdag vanaf 13.30 uur.

Locatie repetitie: Sint Franciscushuis, Stationsstraat 13, Apeldoorn

Informatie en aanmelding:
Liesbeth Boekhout 06-19 83 37 51
me.boekhout@gmail.com

of

Fons Kronenberg 06-19 93 48 80
fonskronenberg@gmail.com

Naar de inhoud springen