man playing brown musical instrument

RK koor H. Antonius Abt te Loenen nodigt pianist, dirigent uit

4 april 2023

Het RK kerkkoor Con Spirito van de H. Antonius Abt kerk te Loenen/Eerbeek heeft dringend behoefte aan een nieuwe muzikaal leider. Wij nodigen een man/vrouw, bij voorkeur van katholieken huize uit, die de uitnodiging wil aanvaarden om ons gemengd kerkkoor te komen ondersteunen. Ook muziekstudenten zijn welkom!

Ons kerkkoor bestaat uit ervaren zangers en kan putten uit een breed repertoire. Met veel enthousiasme en betrokkenheid worden kerkvieringen, trouwerijen en begrafenissen begeleid.

Samen delen en vieren is onze basisregel. Dat betekent, dat we regelmatig ook medewerking verlenen aan oecumenische vieringen en samenwerken met tehuizen. Zingen betekent energie krijgen en troost en steun bieden aan hen die het waarderen.

De koorleden zijn allen vrijwilligers, die met hart en ziel zingen. Wilt u daar ook bij horen, kunt u piano/orgel spelen, nog mooier ook dirigeren en wilt u iets voor anderen betekenen, dan is dit uw kans om het leven mooier te maken!

Voelt u/je zich geroepen, u/je bent van harte welkom en voldoening is je beloning.

In principe repeteren we elke week op woensdagavond in het parochiecentrum naast de kerk te Loenen van half acht tot ca. half tien.

Ik nodig u/je van harte uit voor een vrijblijvend gesprek

Namens het bestuur en koor van Con Spirito

Joep van Aggelen. 0651343951

Andere berichten

Naar de inhoud springen