Ophalen van doopduifjes

1 februari 2024

In onze kerken krijgen ouders bij de doop een doopduifje als aandenken bij dit sacrament.
De duifjes blijven een jaar in de kerk hangen en ouders ontvangen dan een uitnodiging om hun doopduifje te komen ophalen. In Apeldoorn zal dit plaatsvinden op 25 februari na de viering. In Twello zal dit plaatvinden op 31 maart om 15.00 uur. In de andere kerken zijn dit jaar geen kinderen gedoopt. De kinderen zullen dan ook een zegen ontvangen.

Op 25 februari zal er dan voor de kleintjes ook een meespeelviering zijn in het parochiehuis, tijdens de eucharistieviering. Als u het doopduifje van uw kindje komt halen bent u hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt hieraan samen met u kindje aan meedoen.
Een meespeelviering voor peuters en kleuters wordt een aantal malen per jaar georganiseerd om de allerkleinste op een speelse manier kennis te laten maken met Bijbelverhalen, liedjes en rituelen zoals een kaarsje branden voor iemand.

Op 31 maart (1e Paasdag) is er ’s middags om 15.00 uur in Twello bij de Paasgrot een kind-ouderviering. Pastoor Ten Have zal het Paasverhaal vertellen bij de grot en er worden liedjes gezongen (een soort Kindje wiegen maar dan met Pasen). Doopouders ontvangen een uitnodiging hiervoor en kunnen dan hun doopduifje mee naar huis nemen.

Mariska Litjes
medewerker kindercateghese

Andere berichten

Ga naar de inhoud