‘Op Tocht’

26 februari 2023

Het februarinummer van ‘Op Tocht’ heeft onder meer een interview met scheidend voorzitter van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) Gerard Rouwhorst. Hij nam na ruim twaalf jaar afscheid. Hoe kijkt hij terug op die jaren? Wat waren voor hem hoogte- en dieptepunten? Greco Idema vroeg hem ernaar.

Hans Oldenhof schrijft in deze editie van ‘Op Tocht’ een bijdrage over de band van PAX met onze Kerk. “Begin 2014 veranderde de naam I.K.V./Pax Christi in PAX. Onder bisschoppen maar ook wel in parochies werd dit geïnterpreteerd als een wegdrijven van PAX van de kerken. PAX verdween van het verplichte collecterooster. Hoe is het anno 2023 gesteld met de relatie tussen PAX en onze Kerk? Onderzoek heeft me geleerd dat er op dat vlak van alles aan de hand is. Daarom dit artikel,” aldus Oldenhof.

Ook besteedt het februarinummer van ‘Op Tocht’ aandacht aan de succesvolle film ‘Hier ben ik’ waarin drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht vertellen over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn. En verder: verslagen van de diakendag, de religieuzendag en de WJD@Home, plus een artikel over het recent verschenen armoederapport.

In zijn column meldt kardinaal Eijk dat hij onlangs in ‘De zevende hemel’ was – dit blijkt een diaconaal initiatief in Barneveld om samen te eten. Hij schrijft daarover onder meer: “Dat de maaltijd heerlijk smaakte, was één ding. Maar wat veel belangrijker was: de deelnemers, die vol verlangen naar deze avonden uitzien, waren letterlijk ‘in de zevende hemel’. Wat waren ze blij en gelukkig om elkaar te kunnen ontmoeten. Dat zag je aan hun gezichten en je kon het proeven aan de sfeer die er hing. Voor de vrijwilligers vergt de voorbereiding van deze activiteit echter veel werk. Ze moeten de inkopen doen en vervolgens twee uur tevoren beginnen aan het bereiden van de maaltijd. En na afloop wachten hen nog de afwas en het opruimen. Ik ben er als aartsbisschop van Utrecht fier op dat in onze geloofsgemeenschappen hele mooie diaconale projecten zijn opgezet. Zo geven leden aan hun geloofsgemeenschap een liefdevol gezicht. En daarin wordt iets gespiegeld van de liefde van Christus, die zoals paus Franciscus zegt, ‘het barmhartige gezicht van de Vader is’.”

Andere berichten

Naar de inhoud springen