‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer,naar de tempel van Jacobs God’

1 december 2022

‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God’

‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen’. (Jesaja 2)

Met deze woorden uit de profeet Jesaja beginnen we de Adventstijd. Geïnspireerd door de Geest van God spreekt Jesaja over een visioen van vrede. In het gebed van Sant’Egidio worden deze woorden gezongen als slotlied. Dat is zo passend in deze tijd van oorlog in Oekraïne. Woorden uit de Bijbel begeleiden ons in deze tijd van Advent, dag na dag, op weg naar Kerstmis, om een kwetsbaar Kind te aanschouwen en te aanbidden, in wie Gods Licht en Liefde zichtbaar is geworden op aarde.

Het Woord van God elke dag 2023

Het woord van God elke dag 2023 verschijnt in een tijd waarin de hele planeet lijdt.

Al maanden lang eist de oorlog in Oekraïne slachtoffers en zorgt hij voor miljoenen vluchtelingen. Ook andere oorlogen blijven verder duren en maken onschuldige slachtoffers. De coronapandemie is nog niet ten einde in vele landen van de wereld en het spook van de honger treft vele armen.

Wij worden in deze moeilijke tijd opgeroepen om met meer aandrang te bidden dat er vrede komt, dat de pandemie eindigt, dat iedereen zijn dagelijks brood krijgt.

Ons gebed is een dienstwerk van smeekbede – van onophoudelijk en aandringend bidden – dat de Heer de wereld vrede schenkt en haar geneest van alle kwaad.

Het dagelijks gezelschap van het woord van God helpt ons om de schreeuw van de armen te horen en hem tot bij de Heer te brengen. De Bijbel is doorweven met smeekbeden tot God en is de bron van ons gebed.

Auteur is Aartsbisschop Vincenzo Paglia (1945), hij is voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij is spiritueel raadgever van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Voor Є 25,- is dit boek verkrijgbaar in de pastorie aan de Stationsstraat,

mail naar r.dashorst@rkapeldoorn.nl of te bestellen bij www.santegidio.nl

Andere berichten

Skip to content