Grote belangstelling voor vijfde diocesane Lourdesbedevaart

23 februari 2023

Er is grote belangstelling om deel te nemen aan de vijfde diocesane bedevaart naar Lourdes die het Aartsbisdom Utrecht organiseert, meldt Diocesane Werkgroep Bedevaarten: er nemen dit jaar meer dan 1.000 pelgrims deel, zo staat nu al vast. De TGV reis is van 29 april t/m 6 mei (inmiddels volgeboekt) de vliegreis van 29 april t/m 4 mei en de busreis van 27 april t/m 5 mei. 

Deze bedevaart naar Lourdes wordt georganiseerd door het Aartsbisdom Utrecht en Huis voor de Pelgrim, ook diverse groepen uit het aartsbisdom die in deze periode met Christoffel Reizen naar Lourdes gaan, sluiten zich aan bij de bedevaart. Samen met de aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk vormen zij in Lourdes één groep pelgrims.

‘Samen pelgrimeren’
Deze lustrumbedevaart stond eigenlijk gepland voor 2021, maar kon toen vanwege de coronaviruspandemie geen doorgang vinden. “We horen dat veel mensen blij zijn dat de bedevaart nu wel doorgaat en heel graag mee willen,” vertelt vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij is ook dit keer hoofdaalmoezenier van de bedevaart. “Het blijkt dat mensen het samen pelgrimeren gemist hebben in de afgelopen twee jaar. Er we weten uit ervaring hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren. Deze grote bisdombedevaarten laten vaak een blijvende indruk achter. Op de individuele pelgrims maar ook in de geloofsgemeenschappen en de parochies, omdat mensen elkaar tijdens een bedevaart goed leren kennen.”
Met deze bedevaart gaat ook een aantal groepen van buiten het Aartsbisdom Utrecht mee. In het bisschopshuis in Utrecht was op 25 januari een bijeenkomst voor pastores en contactpersonen van deze externe groepen. Er waren vertegenwoordigers uit Schijndel, Zoetermeer, het Westland, Gouda, Voorhout, Heiloo, Heerlen, Valkenswaard en Volendam. Na een gebedsmoment in de kapel was er een voorstelrondje, waarna de organisatie van de bedevaart toelichting gaf op de reis en het programma in Lourdes.

Neem voor informatie over deelname contact op met de projectleider van het Aartsbisdom Utrecht, Ben Lokate

(e-mail: lokate@aartsbisdom.nl).

Informatie en opgave kan ook bij:
Ineke Bouwmeester e-mail: centraalsecretariaat@franciscusparochie.com

Tel. 0571-274445 (di. en do. 9.00-17.00 uur)

Andere berichten

Skip to content