Collecte Syrië en Turkije

16 februari 2023

De zware aardbevingen in de Turks-Syrische grensregio hebben inmiddels aan ruim 21.000 mensen het leven gekost. Ook zijn er bijna 73.000 gewonden gevallen. Het Aartsbisdom Utrecht roept de parochies op om in het weekend van 18-19 februari te collecteren voor deze ramp. U kunt deze collecte in de vieringen van komend weekend aankondigen. De opbrengst gaat via de bisschoppelijke Vastenactie direct naar de caritasorganisaties in Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.

Mgr. Woorts (bisschopreferent voor de interreligieuze dialoog) heeft namens de Contactraad voor de Interreligieuze Dialoog medeleven betoond met de Islamitische Stichting Nederland.

Voorbede

Naast financiële hulp komt de betrokkenheid en solidariteit tot uiting in gebed. Voor de parochies is er een voorbede beschikbaar om in de vieringen te kunnen bidden voor het rampgebied:

Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië: Neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverlenen. Laat ons bidden…

Parochies die meedoen, maar ook individuele giftgevers kunnen hun bijdrage via het volgende rekeningnummer beschikbaar stellen: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving.

Andere berichten

Skip to content